Reserva

  CONDICIONS DE RESERVA

  Per tal de formalitzar la reserva cal fer una paga i senyal del 25% mínim de l’import de la seva estada, al núm. de compte que li facilitarem.
  El 75% restant caldrà abonar-se en efectiu el dia d’entrada a la casa, o ingressar-ho al mateix núm. de compte abans d’entrar a la casa i portar el justificant.

  ANULACIONS
  Les anul·lacions de reserva produeixen unes despeses calculades en l’import de paga i senyal.
  “DECRETO 53/1994, de 8 de febrero, sobre el régimen de precios, reservas y servicios complementarios en establecimientos de alojamiento turístico. (Corrección de errata en el DOGC núm. 1904, p. 3725, de 3.6.1994).” Artículo 32 Resarcimiento:

  El 5% de la paga i senyal, quan l’anul·lació de la reserva es faci amb més de 30 dies d’antelació a la data fixada d’entrada a l’establiment.
  El 50% de al paga i senyal, quan l’anul·lació de la reserva es faci entre 30 i 7 dies abans a la data ficada d’entrada a l’establiment.
  El 100% de al paga i senyal, quan l’anul·lació es faci en menys de 7 dies d’antelació a la data fixada d’entrada a l’establiment.

  © 2024 Cal Roset | Política de Privacitat
  Design Piqture